Call for Papers (SE)

Call for Panels and Papers. Förlängd deadline till 30.11.2017!

Föredrag kan hållas på finska, svenska eller engelska. Abstrakten (ca 250 ord) skickas senast 30.11.2017 till kansatieteenpaivat@gmail.com. Du kan föreslå en hel session med föredrag och då bör abstrakten för alla föredrag lämnas in. Det är även möjligt att lämna in ett abstrakt för ett föredrag. Då placeras ditt föredrag i en lämplig session.

Abstrakten bör innehålla följande information:

• Skribentens/skribenternas namn

• Universitet, forskningsinstitut eller museum som du är affilierad med

• Skribentens kontaktuppgifter och e-postadress.

• Rubrik för abstraktet

• 3-5 ord som beskriver innehållet

Föreslår du en session bör även sessionens ordförande/ordföranden nämnas.

X Etnologidagarna 2018 ordnas av föreningen Ethnos rf. i samarbete med universitetscentret i Björneborg. För ytterligare information, kontakta arbetsgruppens ordförande Sanna Lillbroända-Annala, slillbro(at)abo.fi, 050-5637651 eller Ethnos seminariesekreterare Sanna Tawah, sanna.tawah(at)jyu.fi, 045-6336125.