Esitelmäkutsu (FI)


Liikuttava tieto? Kulttuurinen ymmärrys ja vuoropuhelu
IX Kansatieteen päivät 17.–18.3.2016 Turun yliopisto ja Åbo Akademi, Turku

CFP on jatkettu 25.9.2015 asti – vielä on siis kaksi viikkoa aikaa jättää esitelmäabstrakti!

IX Kansatieteen päivien teemoina ovat kulttuurinen ymmärrys ja vuoropuhelu, erityisesti tutkimustiedon rakentumisen, hyödyntämisen ja jakamisen kautta tarkasteltuna. Kulttuurin tutkija toimii monimuotoisella kentällä, jossa usein käytännön toiminta ja tutkimus kohtaavat. Tällöin kulttuurista tietoa rakentuu ja rakennetaan yhtäaikaisesti useiden eri toimijoiden näkökulmista. Keitä etnologinen tutkimus tavoittaa ja miten vuoropuhelua syntyy? Miten etnologinen tutkimus osallistuu ja vaikuttaa tieteiden rajapinnoilla ja välimaastoissa? Miten etnologisen tutkimuksen tulokset vaikuttavat yhteiskuntaan? Mikä on museoiden rooli kulttuurisen ymmärryksen rakentamisessa ja välittämisessä?

Päivien ohjelma koostuu kolmesta kommentoidusta keynote-luennosta, työryhmätyöskentelystä ja päivien päätteeksi keskusteluja kokoavasta ja yhteiskunnalliseen keskusteluun kytkeytyvästä paneelista. Keynote-luennoitsijoiksi ovat varmistuneet kulttuuriperintöön perehtynyt historian professori Peter Aronsson (Linné-yliopisto, Ruotsi), kulutustutkimuksen alalla toimiva etnologian professori Cecilia Fredriksson (Lundin yliopisto, Ruotsi) sekä eurooppalaisen etnologian ja sukupuolentutkimuksen professori Beate Binder (Humboldtin yliopisto, Saksa).

Esitelmäkutsu Kansatieteenpäivien työryhmiin on avattu.  Esitelmät voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Esitelmäehdotukset (noin 250 sanaa) lähetetään 11.9.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ktp2016(at)lists.utu.fi.  Ehdotukset tulee ensisijassa suunnata Kansatieteen päiville hyväksyttyihin työryhmiin. On myös mahdollista ehdottaa esitelmää, joka ei sovi mihinkään tarjolla olevaan työryhmään. Hyväksyttyjen työryhmien kuvaukset löytyvät osoitteesta: www.ethnosry.org/kansatieteenpaivat2016/tyoryhmat-workshops/. Puheenjohtajat ja järjestelytyöryhmä valitsevat esitelmät ja tiedottavat niiden hyväksynnästä 15.10.2015 mennessä.

Esitelmäabstraktien tulisi sisältää seuraavat tiedot:

  • Kirjoittajan/kirjoittajien nimet
  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai museo, jota edustaa
  • Kirjoittajan yhteystiedot ja sähköpostiosoite
  • Abstraktin otsikko
  • 3-5 esitelmää kuvaavaa asiasanaa

Työryhmiin liittyvissä kyselyissä yhteydenotot pyydetään osoittamaan suoraan ryhmien puheenjohtajille. Muut tapahtumaan liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen ktp2016(at)lists.utu.fi. Kansatieteen päivien käytännön asioista tiedotetaan päivien omilla sivuilla.

IX Kansatieteen päivät järjestää Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry yhteistyössä Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen ja Åbo Akademin etnologian kanssa. Lisätietoja järjestelytyöryhmän puheenjohtajalta Sanna Lillbroända-Annalalta, slillbro(at)abo.fi, 050-5637651 tai Ethnos ry:n seminaarisihteeriltä Sanna Tawahilta, sanna.tawah(at)jyu.fi, 045-6336125.