Kirjoituskutsu, Ethnos-toimite: Affektit. Lähetä abstraktisi 17.9.2018 mennessä! (julkaistu 21.6.2018)

Ethnos-toimite: Affektit

Kysymykset kehollisuudesta, tunteista ja emootioista ovat aina kiinnostaneet arkea tutkivia etnologeja ja antropologeja. Viime vuosina ”affektiivinen käänne” on tuonut uutta näkökulmaa yksilöiden kokemusmaailman tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Affektit – kuten esimerkiksi, tunteet, aistikokemukset, keholliset tuntemukset ja ilmapiiri – tarjoavat kulttuurintutkijoille erittäin hedelmällisen tutkimuskentän. Affektin ja affektiivisuuden käsitteet eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä vaan niitä on mahdollista lähestyä erilaisista näkökulmista. Juuri nyt humanistisissa ja sosiaalitieteissä pohditaan mahdollisuuksia soveltaa teorioita käytännön tutkimustyössä. Miten affektiivisia kokemuksia on mahdollista yhdistää kulttuuriseen tai yhteiskunnalliseen kontekstiin? Mitä voimme sanoa tutkittavista ilmiöistä affektiteorioiden avulla? Tässä artikkelikokoelmassa pyrimme luomaan puitteet affektikeskustelulle ihmistieteiden ja erityisesti kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Etsimme artikkeleita, joissa käsitellään erilaisia tapoja lähestyä affektiivisia teorioita sekä esitellään tapaustutkimuksia, joissa affektin käsite on tärkeä tai keskeinen.

Kirja julkaistaan Ethnos-toimitteena, joka käy läpi vertaisarviointiprosessin. Pyydämme abstrakteja 17.9.2018 mennessä. Lähetä abstraktisi (max 500 sanaa) osoitteeseen jenni.r.rinne(at)helsinki.fi. Julkaisu on suomenkielinen, mutta tekstit voi toimittaa myös ruotsin- tai englanninkielisinä, jolloin artikkelit käännetään suomeksi valmiiseen teokseen. Hyväksymisestä julkaisuun tiedotamme 31.10.2018 mennessä. Valmiiden artikkelikäsikirjoitusten pituus on 12–15 sivua.

 

Toimituskunta

Jenni Rinne (jenni.r.rinne(at)helsinki.fi)

Riina Haanpää (riihaa(at)utu.fi)

Anna Kajander (anna.kajander(at)helsinki.fi)