VIII Kansatieteen päivät 13.–14.3.2014 Helsinki

THICK GRIP ON DATA? – ETHNOLOGICAL INTERPRETATION AND ANALYSIS

VAHVA OTE? ETNOLOGINEN TULKINTA JA ANALYYSI

VIII Kansatieteen päivät 13.–14.3.2014 Helsinki

 

VIII Kansatieteen päivien teemoina ovat analyysi ja tulkinta. Päivillä pohditaan, miten kulttuurin tutkija tulkitsee aineistojaan ja käy keskustelua niiden kanssa. Millaisten käsitteiden kanssa operoimme? Miten ottaa huomioon tutkittavien omat käsitykset ja palauttaa tutkimuksen tulokset kentälle? Mikä on eettinen tulkinta? Entä millaisia tulkintoja maailmasta museot tuottavat? Kysymykset analyysistä ja tulkinnasta koskevat niin tutkijoita, kulttuuriorganisaatioita kuin vuoropuhelua yleisön kanssa.

VIII Kansatieteen päivät järjestää Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry yhteistyössä Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa. Lisätietoja työryhmän puheenjohtajalta Tytti Steeliltä, tytti.steel@helsinki.fi / (09) 191 23784 tai Ethnos ry:n seminaarisihteeriltä Eerika Koskinen-Koivistolta, eerika.koskinen-koivisto@jyu.fi / 040 7243810.

VIII Kansatieteen päivien omat verkkosivut