Ethnos ry:stä

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry
Finlands etnologförening Ethnos rf
Association of Finnish Ethnologists Ethnos

Ethnos ry on Suomen kansatieteilijöiden yhdistys. Sen tarkoituksena on toimia eri tahoilla kansatieteen ja muiden etnologiatieteiden parissa työskentelevien ihmisten tiedepoliittisena yhdistyksenä ja keskinäisenä yhdyssiteenä. Ethnos ry perustettiin vuonna 1972. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen, julkaisuja ja toimintaa on myös englanniksi.

Ethnoksen toimintamuotoja ovat kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset seminaarit, julkaisutoiminta ja ulkomaanmatkat. Ethnoksessa on ollut pysyvinä arvoina alusta asti valtakunnallisuus, kansainvälisyys sekä kansatieteen ja etnologian esillä pitäminen tieteen kentässä ja yhteiskunnassa. Toimintaa luonnehtii sen jatkuva kehittäminen maailman muutosten mukana. Yhteistyö kotimaassa ja kansainvälisesti sekä tieteenalojen että toimialojen rajojen yli on tärkeää.

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä sellaiset akateemisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka työskentelevät kansatieteen ja muiden etnologiatieteiden piirissä harjoittaen tutkimusta tai opetusta joko ammattinaan tai siihen verrattavissa olosuhteissa. Myös alan opiskelijat voidaan hyväksyä jäseniksi.

Vuoden 2011 lopussa jäseniä oli 183. Jäsenistössä on sekä yliopistoissa, museoissa että muualla yhteiskunnassa työskenteleviä kansatieteilijöitä sekä alan opiskelijoita. Alusta asti on ollut linjana, että hallituksessa on koko ajan jäseniä joka puolelta Suomea yliopistoista. Hallituksessa on myös museoyhdyshenkilö. Nykyisin Ethnoksella on vahvat kontaktit seuraaviin yliopistoihin:

  • Helsingin yliopisto, kansatiede
  • Jyväskylän yliopisto, etnologia
  • Turun yliopisto, kansatiede
  • Turun yliopisto (Pori), kulttuuriperinnön tutkimus
  • Åbo Akademi, etnologi

Hallituksen kokoukset pidetään Helsingissä Tieteiden talolla, missä Ethnoksen kotipaikka, toimisto ja käsiarkisto ovat nykyisin. Ethnoksessa on myös koko ajan julkaisuja seminaarityöryhmiä, jotka toimivat muualla kuin Helsingissä..

Ethnoksen hallitukset vuodesta 1972 alkaen (pdf)