Ethnoksen perustaminen

Ethnos perustettiin 1960–70-lukujen vaihteen tiedepoliittisessa keskustelussa vuonna 1972 puolustamaan kansatieteen asemaa tieteiden kentässä. Suomessa laadittiin silloin opetusministeriön kehotuksesta valtion humanistisessa toimikunnassa tutkimuksen rahoitusta ohjaavaa humanististen alojen runko-ohjelmaa. Yhdistyksen perustaminen tapahtui kolmessa kokouksessa.

Tampere 10.5.1971

Ethnoksen valtakunnallisuus näkyi heti ensimmäisessä perustamista valmistelevassa tapaamisessa. Sen paikaksi valittiin Tampere, koska kaikilla oli sinne suunnilleen yhtä pitkä matka. Kokous pidettiin Tampereen yliopistolla Kansanperinteen laitoksella.

Osanottajat:

 • Dosentti Erkki Ala-Könni ja assistentti Vuokko Kivisaari, Tampereen yliopisto, Kansanperinteen laitos
 • Professori Asko Vilkuna ja apulaisprofessori Veikko Anttila, Jyväskylän yliopisto, Etnologian laitos
 • FL Bo Lönnqvist, Helsingin yliopisto, Kansatieteen laitos
 • Professori Ilmar Talve, assistentit Virpi Nurmi ja Toivo Tikkanen ja vt. amanuenssi Pekka Leimu, Turun yliopisto, Kansatieteen laitos

Puheenjohtajana toimi Erkki Ala-Könni ja sihteerinä Vuokko Kivisaari. Päätettiin kutsua perustava kokous Turkuun.

 

Turku 14.11.1971

Ensimmäinen perustava kokous pidettiin Turun yliopistolla Kansatieteen laitoksella.

Osanottajat:

 • Professori Ilmar Talve, assistentit Toivo Tikkanen ja Tuula ja Pekka Leimu ja amanunessi Virpi Nurmi, Turun yliopisto, Kansatieteen laitos
 • Dosentti Erkki Ala-Könni ja assistentti Vuokko Kivisaari Tampereen yliopisto, Kansanperinteen laitos
 • Professori Asko Vilkuna, apulaisprofessori Veikko Anttila ja amanuenssi Irma Vilkuna, Jyväskylän yliopisto, Etnologian laitos
 • Vt. professori C. J. Gardberg, Åbo Akademi, Etnologia
 • Professori Niilo Valonen, Helsingin yliopisto, Kansatieteen laitos
 • FT Maija-Liisa Heikinmäki, Suomen Akatemia
 • FL, amanuenssi Jukka Eenilä, Turun kaupungin historiallinen museo

Puheenjohtajana toimi Ilmar Talve ja sihteerinä Pekka Leimu. Perustava kokous päätettiin pitää tammikuussa 1972, jotta mukaan saataisiin myös museoiden edustajia.

 

Helsinki 14.1.1972

Toinen ja varsinainen perustava kokous pidettiin Helsingin yliopiston Kansatieteen laitoksella. Läsnä oli nyt myös runsaslukuinen joukko museoväkeä.