Ethnos-tiedote ja jäsenkirje

Käytämme pääasiallisena tiedotusväylänä sähköistä jäsenkirjettä. Kun liityt sähköpostilistallemme, sinut liitetään automaattisesti myös sähköisen jäsenkirjeen vastaanottajaksi.

Julkaisemme jatkossa edelleen kuitenkin aina alkuvuodesta Ethnos-tiedotteen, joka sisältää yhdistyksen jäsenistön kannalta mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa esimerkiksi seminaareista ja muista tapahtumista sekä mm. alan väitöskirjojen lektioita ja vuosittaisia pro gradu -listauksia.

Ethnos-tiedotteen ilmestymisaikataulu

Nro. 1: maaliskuu – Aineisto tiedotussihteerille 31.1. mennessä

jäsenkirjeen ilmestymisaikataulu

Nro. 1: kesäkuu – Aineisto tiedotussihteerille 31.5. mennessä

Nro. 2: syyskuu – Aineisto tiedotussihteerille 31.8. mennessä

Nro. 3: joulukuu – Aineisto tiedotussihteerille 30.11. mennessä

 2017

2016

 2015

2014

 

2013

2012

2011

 

2010

 

2009

 

2008

2007

2006

 

2005

2004

2003

 

2002

2001