Julkaisut

Ethnologia Fennica ja Ethnos-toimite

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry. edistää ja tekee tunnetuksi kansatieteellistä tutkimusta ja tieteenalaa. Ethnos on tuottanut julkaisuja vuodesta 1985 alkaen. Julkaisut ovat tarkoitettu paitsi alan tutkijoille ja opiskelijoille, myös muille kirjojen aihepiiristä kiinnostuneille ymmärrettävän ja yleistajuisen ilmaisunsa ansiosta. Ethnoksella on kaksi julkaisusarjaa.

Ethnologia Fennica on  englanniksi ilmestyvä kansatieteellinen referee-arvioitu aikakauskirja. Myös ulkomaisille kirjoittajille avoin aikakauskirja leviää sekä kotimaahan ja ulkomaille. Lehden painos on 500. Aikakauskirjaa ilmestyy yksi numero vuodessa. Ethnologia Fennican julkaiseminen on ollut Ethnoksen vastuulla vuosien 1987–88 numerosta 16 alkaen. Aiemmin se oli Seurasaarisäätiön julkaisema. Ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1971. 

Ethnos-toimite on Ethnoksen suomenkielinen julkaisusarja. Sarjassa on ilmestynyt yhteensä 18 tiedekirjaa. Ethnos-toimitteet ovat pääsääntöisesti eri teemoja käsitteleviä artikkelikokoelmia. Toimitteiden aiheet käsittelevät kulttuurin tutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueita sekä esimerkiksi kansatieteen ja etnologian alan tutkimusmetodologiaa. Vuodesta 2014 lähtien myös Ethnos-toimitteiden artikkelit ovat käyneet läpi vertaisarvioinnin. Kirjoittajilla on oikeus välittömään rinnakkaistallennukseen, eli he saavat tallettaa julkaistun artikkelinsa esimerkiksi oman yliopistonsa/korkeakoulunsa ylläpitämään avoimeen julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallenteen yhteydessä tulee ilmoittaa alkuperäinen julkaisu.

Ethnos ry on ottanut vuonna 2015 käyttöönsä Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen Ethnos-toimitteen ja Ethnologia Fennican osalta. Ethnos ry on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Tutustu myös Ethnos ry:n omaan vertaisarviointiprosessin kuvaukseen.

Ethnoksen uusimpia julkaisuja:

Ethnos julkaisee myös kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Ethnos-tiedotetta sekä sähköistä Jäsenkirjettä.