Aineen taikaa

Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä.

Aine on näkyvä, käsin kosketeltava osa arkeamme. Samalla sen taakse kätkeytyy tunteita, toimia ja merkityksiä, jotka eivät välttämättä ensi näkemältä hahmotu materiaalisen kulttuurin hyödyntäjille. Aineen taikaa -teoksen kirjoittajat paneutuvat tähän näkyvän ja näkymättömän, aineellisen ja aineettoman, kulttuurin vuoropuheluun.Samalla heidän esittelemänsä ilmiöt avaavat näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin, joissa välittäjänä toimii materia.

 

Toim. Aila Nieminen, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Katriina Siivonen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Ethnos-toimite 15. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1336.
Seurasaarisäätiön toimitteita 8

365 s.
2011

ISBN 978-952-222-281-7
ISSN 0357-511X (Ethnos), ISSN 0355-1768 (SKS toim.)

Hinta nid. 20,00 €.

 

Aineen taikaa

Aineen taikaa