Etnologinen tulkinta ja analyysi

Etnologinen tulkinta ja analyysi
Kohti avoimempaa tutkimusprosessia

Tytti Steel & Jukka Jouhki (toim.) 2016
Ethnos-toimite 18.
Ethnos ry.
431 sivua

Etnologi pyrkii ymmärtämään kulttuurisia ilmiöitä syvällisesti käyttämällä erilaisia menetelmiä, joissa hän itse on tärkein työkalu. Refleksiivisyys, joka kohdistuu tutkijan positioon ja aineistonkeruumenetelmiin, on jo kiitettävästi kanonisoitunut tieteenalan käytäntöihin. Etnologin aineiston ja tutkimustulosten välillä on kuitenkin harmaa alue, ”metodologinen magia”, jossa kaoottisesta empiriasta syntyy koherentteja tutkimustuloksia. Mitä tarkalleen ottaen tapahtuu, kun etnologi tekee selkoa tutkimastaan todellisuudesta? Kuinka hän työstää aineistostaan tutkimustuloksia?

Teoksessa etnologisen tutkimuksen tekijät esittelevät tuoreita tutkimuksiaan – tai palaavat takaisin vanhoihin – ja kertovat, kuinka he ovat tulkinneet ja analysoineet aineistojaan.

Tulkinta ja analyysi ovat erottamaton, mutta monitulkintainen osa etnologista tutkimusprosessia. Kirjan tarkoitus on tehdä etnologisista tutkimusprosesseista entistä selkeämpiä ja samalla esitellä etnologisen nykytutkimuksen monipuolista ja yhteiskunnallisesti relevanttia kenttää.

Kirjassa etnologia ymmärretään laajasti, ja se on suunnattu antropologian, etnologian, folkloristiikan, kansatieteen ja kulttuuriperinnön tutkimuksen sekä näiden lähialojen tutkijoille ja opiskelijoille.

ISBN 978-952-68509-0-0
ISSN 0357-511X

Kirjaa myy Tiedekirja: http://www.tiedekirja.fi/
OVH 30 €