Hei muistatkos…?

Hei, muistatkos…? käsittelee muistia, muistamista ja nostalgiaa etnologian näkökulmasta. Kirjan artikkelit jakautuvat kolmeen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään maaseutu-ja kaupunkielämän problematiikkaa muistelun ja nostalgian valossa. Kirjoittajat kysyvät muun muassa sitä, millaisia muisti-maisemia tuotetaan erilaisten aistimusten avulla. Miten ja miksi suomenruotsalaiset perheet muistelevat lapsuuttaan Helsingissä ja Turussa? Miten maaseutua romantisoidaan ja nostalgisoidaan, ja miten sitä myydään matkailijoille?

Teoksen toisen osa artikkeleissa keskitytään aikakausiin, joita luonnehtivat poliittis-yhteiskunnalliset jännitteet ja murrokset. Teksteissä käsitellään muun muassa II maailmansodan jälkeisen ajan synnyttämiä muistoja, nostalgia-käsitteen politisoitumista Virossa sekä historian ja menneisyyden sitomista osaksi suomalaisen kaupungin nykyidentiteettiä.

Tutkimusaineistot ja metodiset kysymykset rakentavat kirjan kolmannen osan. Osa artikkeleista keskittyy naisnäkökulmaan, osa puolestaan tutkijan rooliin. Kirjoituksissa kysytään mm. miten haastateltavien muistuttelu vaikuttaa tutkimusasetelmaan ja haastatteluaineiston luonteeseen. Miten se on otettava huomioon tutkimusta tehtäessä?

Muisti ja muistaminen ovat professori Pirjo Korkiakankaan tutkimuksen kohteita. Hei, muistatkos…? on Pirjo Korkiakankaan 60-vuotispäiväksi toimitettu juhlakirja, jolla haluamme onnitella päivänsankaria.

 

Maarit Knuuttila, Tiina-Riitta Lappi, Helena Ruotsala & Elina Salminen (toim.)

Ethnos-toimite 14

214 s.

2007

ISBN 978-951-96345-7-9

Hinta 5,00 €.

Hei Muistatkos

Hei muistatkos...?