Kirjoittamalla kerrotut

Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä

Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Anna-Maria Åström (toim.) 2016
Ethnos-toimite 19
456 sivua

Kansatieteelliset kyselyaineistot avaavat arjen kokemuksia ihmisten itsensä kokemina. Ne ovat keskeinen lähderyhmä niin arkistojen, museoiden kuin yliopistojen toiminnassa, ja niiden yksilölliset kuvaukset tarjoavat tutkijoille kerrostuneita näkökulmia kertojien tekoihin, kokemuksiin ja tuntemuksiin.

Kirjoittamalla kerrotut -artikkelikokoelmassa tutkijat tarkastelevat aineistojen nykymerkitystä ja avaavat niiden muodostumiseen, analyysiin ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Kyselytoiminnan tavoitteet ja muodot ovat eläneet tutkimuksellisten painotusten mukana. Artikkeleissa pohditaan kyselyin muodostetun tiedon luonnetta ja kyselytoimintaa metodina. Kirjoittajat kannustavatkin pohtimaan sekä jo arkistoitujen että uusien ja uusilla tavoilla tuotettavien aineistojen muodostumiseen ja muodostamiseen liittyviä kysymyksiä.

ISBN 978-952-68509-1-7
ISSN 0957-511X

Kirjaa myy Tiedekirja: http://www.tiedekirja.fi/
OVH 30 e