Kulttuurista kestävyyttä

Mitä on kulttuuriin perustuva kestävä kehitys ja miten sitä voidaan huomioida aluekehitystyössä?  Aiheesta on ilmestynyt kirja: Katriina Siivonen (toim.), Kulttuurista kestävyyttä. Helsinki, Ethnos ry 2006.

Kulttuurinen kestävyys hakee paikkaansa kestävän kehityksen ajattelussa ja aluekehityksen toiminnoissa. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry tarttui tähän haasteeseen ja lähti hakemaan kulttuuriselle kestävyydelle omaa, määriteltyä asemaa aluekehityksessä järjestämällä koulutuspäivän Aluekehitystyö ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Päivässä paneuduttiin arkiseen, ruohonjuuritason kulttuuriin ja kehittämistyöhön. Arkikokemukset yhdistettiin sekä hallinnon näkemyksiin että tutkimukselliseen tietoon kulttuurista. Tuloksena oli kulttuurisesti kestävän aluekehitystyön visio ja strategisia toimenpide-ehdotuksia sen toteuttamiseksi.

Kirjaan on koottu koulutuspäivän anti artikkeleina ja konkreettisina ajatuksina toimenpiteiksi. Kirjan kirjoittajat ovat kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja (Etelä-Pohjanmaan liitto), toiminnanjohtaja tuulikki Karjalainen (Kuhmon Kamarimusiikki), ylitarkastaja Pirkko Liisi Kuhmonen (opetusministeriö), tutkija Katriina Siivonen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus), kulttuuriyrittäjä Hilkka Wilkman (Kulttuurikeikat) ja professori Anna-Maria Åström (Åbo Akademi). Kirjassa esitetyssä alueellisen kulttuurityön visiossa on lähtökohtana nykyinen monelle taholle hajautunut kulttuurityö, jossa halutaan painottaa aiempaa enemmän avoimuutta, osallistavuutta, monialaista asiantuntevuutta ja määrätietoista yhteistyötä. Kirjassa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat kenen tahansa asiasta kiinnostuneen toteutettavissa.

Katriina Siivonen (toim.)

Ethnos-toimite 12

102 s.

2006

ISBN 951-96345-5-X

ISSN 0357-511X

Hinta 5,00 €.

Kulttuurista kestävyyttä