Polkuja etnologian menetelmiin

POLKUJA ETNOLOGIAN MENETELMIIN avaa etnologisen näkökulman yhtä lailla tutkijoiden omien kenttätöiden kuin perinnearkistojen aineistojen sekä valokuvien ja elokuvien kiehtovien tutkimuskysymysten äärelle. Lukija pääsee seuraamaan tutkimusprosessin etenemistä kenttätöistä näkökulmien ja menetelmiin valintaan ja edelleen tulkintojen muodostumiseen. Teoksen artikkelien kautta hahmottuu etnologian ja kansatieteen tutkimuskohteiden monipuolisuus, ja laajan kirjoittajajoukon myötä vahvistuu näkemys oppiaineen ja tieteenalan moniäänisyydestä.

Teos soveltuu oppikirjaksi etnologian ja lähitieteiden opiskelijoille sekä muille kulttuurien tutkimuksesta kiinnostuneille johdatukseksi ja oppaaksi etnologian tieteenalan näkökulmiin, aineistoihin ja menetelmiin.

Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson & Helena Ruotsala (toim.)

Ethnos-toimite 11

300 s.

2005

ISBN 951-96345-4-1

ISSN 0957-511X

Hinta 5,00 €.

 Polkuja etnologian menetelmiin