Sukupuolen kohtaaminen etnologiassa

Sukupuolen kohtaaminen etnologiassa johdattaa etnologiseen sukupuolen tutkimukseen esitellen siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Teos johdattaa pohtimaan sekä sukupuolen merkitystä tieteenalalla että sen asemaa tutkimusprosessissa. Kirjoittajat tarkastelevat teemaa niin etnologian oppihistorian, metodien kuin empiiristen tutkimusaiheiden kautta. Artikkelikokoelma valaisee sukupuolen tutkimukseen liittyviä valintoja ja tutkijan oman sukupuolen merkitystä tutkittavan kohtaamisessa.

Teos tarjoaa etnologisen näkökulman sukupuolen tarkasteluun ja on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille.

 

Toim. Pia Olsson & Terhi Willman

Ethnos-toimite 13

230 s.

2007

ISBN 978-951-96345-6-2

ISSN 0357-511X

Hinta 5,00 €.

 

Sukupuolen kohtaaminen etnologiassa

Sukupuolen kohtaaminen etnologiassa