Kansatieteen päivät ja vuosikokousseminaarit kautta aikojen

Ethnos ry:n 45-vuotisjuhlaseminaari - 45 vuotta innovaatioita ja uusia avauksia
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2017

Liikuttava tieto? Kulttuurinen ymmärrys ja vuoropuhelu
IX Kansatieteen päivät
Turku 2016

Kenelle kuulut kulttuuriperintö? Kulttuuriperintö ja osallisuus
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2015

Vahva ote? Etnologinen tulkinta ja analyysi
VIII Kansatieteen päivät
Helsinki 2014

Tutkimuksen etiikka ja politiikka
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2013 

Landscape, Place, Locality and Space
Kansatieteellinen symposium
Turku 2013

Etnografia
VII Kansatieteen päivät  
Jyväskylä 2012

Työelämä on toista maata?
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2011

Etsi kuvasta kulttuuriperintö
VI Kansatieteen päivät
Turku 2010

Vaihtuvat visiot? Etnologia ja kansatiede tulevaisuuden yhteiskunnassa
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2009

Kulttuuritehdas – kenen ehdoilla?
V Kansatieteen päivät
Pori 2008

Sukupolvet
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2007

Suku/puoli
IV kansatieteen päivät
Helsinki 2006

Kätketty kulttuuri – aarteita vai aaveita?
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2005

Onko arki tavallista ja jokapäiväistä
III kansatieteen päivät
Jyväskylä 2004

Vain idyllisen perinteen vaalijoita? Kansatieteilijät yhteiskunnallisina vaikuttajina
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2003

Maal ja kaupunkis, Land och stad. Tutkimuksen ja museoiden tuottamia representaatioita maaseudusta ja kaupungista
II Kansatieteen päivät
Turku 2002

Kulttuurintutkimus ja etiikka
Vuosikokousseminaari
Helsinki 2001

Ajankohtaista tieteen kentältä
I Kansatieteen päivät
Lahti 2000

Sota, rauha ja poikkeusajat
Vuosikokousseminaari
Helsinki 1999