Symposiumit

Suomalais-unkarilaiset kansatieteen symposiumit järjestetään yhteistyössä Unkarin kansatieteilijöiden tieteellisen seuran kanssa kolmen vuoden välein, vuorottain kummassakin maassa. Ensimmäinen pidettiin Turussa 1984 ja vuodesta 2013 alkaen myös virolaiset kansatieteilijät ovat olleet aktiivisesti mukana.

Symposiumit ovat olleet kahdenkeskisiä ja pienimuotoisia, kutsut on esitetty lähinnä seurojen keskuudesta.

Ethnos on hiljattain valinnut kansainvälisen toiminnan painopistealueekseen yhteistyön niin sanotun Väli-Euroopan kanssa, siis Euroopassa idän ja lännen välillä pohjoisesta etelään ulottuvalla alueella. Ajatuksena on kehittää myös symposiumeja tämän valitun yhteistyösuunnan mukaisesti.

Viimeisin symposium, järjestyksessä kymmenes, järjestettiin Unkarissa vuonna 2009.Seuraava kokous pidetään unkarilaisten etnologien järjestämänä vuonna 2016.

Viimeisin symposium / 2013:

Landscape, Place, Locality and Space. Ethnological Symposium.
Turku, Finland
Åbo Akademi University and University of Turku
June 5-8, 2013