Vuoden Gradu -palkinto

Vuoden Gradu 2018

Kaisa Maria Anttila (Jyväskylän yliopisto) on palkittu pro gradu -tutkielmastaan “Autonomia, riippuvuus ja krooninen syöpä. Toimijuuden merkitysten rakentuminen kroonista syöpää sairastavien arjessa”. Valinnan suoritti professori, emerita Pirjo Korkiakangas. Pro gradu -tutkielmaan voit tutustua täällä

Ethnos ry. on jakanut Gradu-palkinnon vuodesta 1992 alkaen parhaalle vuoden aikana valmistuneelle kansatieteen/etnologian pro gradu -tutkielmalle. Palkinto julkistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa.

Oheisesta pdf-tiedostosta löydät muut vuosien varrella palkitut:

Gradupalkinnot